Dizajn by Stefan Marinković

Baza Znanja

Nadahnuće u bojama
Gde god da se osvrnemo, vidimo svet u bojama. Svako od nas oseća boje na svoj jedinstven način. Poznavanje psihologije ljudskog poimanja boja, međusobne skladnosti različitih nijansi, prepoznavanje modnih trendova, sve to je za SM Color Team kao izvođača radova veoma značajno. U sadržaju "Nadahnuće u bojama" saznaćete više o važnosti pojedinih boja, njihovoj ulozi u prostoru kao i o uticaju na ljude i okolinu. Ujedno vam nudimo nekoliko praktičnih saveta za odabir pravih boja za vaš prostor...

Osnove boja
Pri opremanju boje imaju važnu ulogu, one stvaraju prvi utisak o prostoru ili predmetu kada ga opazimo. S bojama lako popravljamo oblik i manjkavosti prostora i postižemo osećaj svežine ili topline, olakšanja ili težine. U svakom osvetljenom prostoru , okružuju nas predmeti i materijali različitih boja, koje bez svetlosti ne bismo videli. Iz tog razloga je efekat obojenosti prostora zavisan od različitih izvora svetlosti. Obično je teško promeniti arhitektonske detalje prostora, iako uz promišljenu upotrebu boja i svetlosti lako možemo da istaknemo inače tamna područja u stanu. Prilikom planiranja kombinacije boja za pojedini prostor ,moramo voditi računa o prirodnom i veštačkom osvetljenju samog prostora...

Uopšteno o bojama

Svako od nas oseća boje na svoj jedinstven način. Poznavanje psihologije ljudskog poimanja boja, međusobne skladnosti različitih nijansi, prepoznavanje modnih trendova, sve to je za SM Color Team kao izvodjača radova veoma značajno.

Gde god da se osvrnemo, vidimo svet u bojama. Svako od nas oseća boje na svoj jedinstven način. Poznavanje psihologije ljudskog poimanja boja, međusobne skladnosti različitih nijansi, prepoznavanje modnih trendova.

Boja je ličan, čulni doživljaj, kojeg u mozgu stvara svetlost prolaskom kroz oko. Iz tog proizlazi da je raspoznavanje boje zahtevan proces u kojem učestvuju svetlost, objekat, oko i mozak. Fizikalno ga opisujemo kao elektromagnetno zračenje različitih frekvencija i talasnih dužina.

Ljudi su uvereni, da boje naših domova izražavaju našu ličnost i naš ukus, iako nas često preveliki izbor nijansi boja može omesti čak i uplašiti. Činjenica je da je boja najprilagodljiviji element u oblikovanju i estetici našeg doma. Prilagodljivost joj omogućuje izbor iz hiljadu nijansi, zato je obično poslednja na redu prilikom opremanja prostora, jer osigurava jednostavno povezivanje i prilagođavanje svih elemenata u prostoru (zavese, nameštaj itd.)

Pre odluke o izboru boje trebamo sebi odgovoriti na sledeća pitanja:

Koja je namena prostora, koji ćemo bojiti?
Ko će boraviti u prostoru?
Kakva je prirodna svetlost u prostoru?
Kako će prostor biti opremljen (nameštaj, stil, detalji..)?
Koje su boje prisutne u susednim prostorijama?
Kakva osećanja i raspoloženja prostor treba da podstiče?

Sa odgovorima na gornja pitanja možemo stvoriti zaključak, da je boja najsnažniji pojedinačni dizajnerski elemenat sa kojim raspolažemo.

Boje možemo dovesti u naš život na više načina. Zato je svakako dobro znati kako ljudsko oko doživljava boje. U nastavku ćemo ukratko objasniti osnovne teorije boja, sa kojima ćemo kasnije lakše doneti odluke.

U osnovi razlikujemo četiri primarne ili osnovne boje. To su crvena, plava, zelena i žuta, koje su prikazane u krugu spektra. Mešanjem primarnih boja dobijamo sekundarne boje: ljubičastu, tirkiznu, narandžastu i svetlo zelenu.

Kretanjem po krugu spektra razlikujemo 3 različite harmonije: Jednotonske harmonije su one, kod kojih varijante jedne boje postižemo sa različitim intenzitetom (tamno, svetlo). Ako takvu harmoniju upotrebimo na celom prostoru, može postati umarajuća, prazna i nezanimljiva.

Vezane harmonije su one kod kojih koristimo boje, koje se u prirodnom krugu spektra nalaze jedna do druge. Primer su žuta, narandžasta, crvena (spektar toplih boja), zelena, zeleno plava, plava (spektar hladnih boja).

Kontrastne harmonije su one kod kojih se kombinuju kontrastne boje odnosno one koje se u krugu spektra nalaze jedna nasuprot druge. To su npr. crvena i zelena, žuto zelena i ljubičasta, ljubičasta i žuta, narandžasta i plava.

Teoretsko znanje o bojama može nam biti od velike koristi, ali ipak je najvažniji faktor odluka pojedinca i njegove porodice, koja će živeti sa bojama u prostoru.

Boje i osećaji

Boja je nešto toliko svakidašnje da je često i ne primećujemo, pa ipak za naše raspoloženje je izuzetno važna. Što su boje jače, jači je i njihov efekat na nas. Boje utiču na delovanje našeg uma i na naša osećanja. Potrebno je da se usredsredimo na boje koje nam donose blagotvorne efekte. Vrlo je važno da u skladu sa svojim raspoloženjem biramo i boje koje nas okružuju, pa čak i onda kada nisu takve za okolinu, one deluju na naše raspoloženje.

Sa bojama izražavamo sledeće osećaje:
ČISTOĆU, NEVINOST - Belu boju percipiramo kao čistu i vedru, iako je hladna boja.

KRETANJE - Žuta podstiče motoričko delovanje i stvara kretanje. Preko organa vida deluje prijatno na naš nervni sistem. Za nju je karakteristična izrazita intelektualnost.

MIRNOĆA, UNUTRAŠNJI MIR - Zelena boja deluje na nervni sistem umirujuće. To je najpre umirujuća i hipnotička boja. Omogućuje smirivanje duha. U prostoru uklanja nesanicu.

USREDSREĐENOST - Fiziološki efekti plave boje su upravo suprotni efektu crvene. Plava svetlost omogućava dobru koncentraciju, iako prilikom duže izloženosti takvoj svetlosti lako padamo u pospanost, koja ne uzrokuje neugodnost ili posebne uznemirenosti.

RAZDRAŽENOST, STRAST - Crvena je vruća i prodorna boja, zato deluje na organizam kao psihofizički stimulans. Prevelika količina crvene boje u prostoru stvara utisak glasnosti, za šta je ponekad i zaslužna, iako može delovati i moćno. Kao boja vitalnosti i aktivnosti, crvena pobuđuje i intelektualnu aktivnost. Crveno raspiruje i podiže emocionalnu razdraženost. To je najagresivnija od svih boja, koja nas doslovno tera na aktivnost.

VESELJE - za podizanje veselja najčešće koristimo crvenu, žutu i narandžastu. Sve tri su tople i stimulativne boje koje optički približavaju predmete. Pored toga povećavaju nivo aktivnosti, pospešuju cirkulaciju i stimulišu disanje.

TUGA - najčešće boje žalosti i tuge su crna i sve plave nijanse. S obzirom da su negativno emotivno obojene, primerene su za simbolizaciju negativnih emocija.

STRAVA – za podsticanje strave se najčešće pojavljuje crvena i crna boja. Crvena se često pojavljuje i u obliku veselja, iako subjekti tada prihvataju isključivo njene pozitivne konotacije.

STRAH - za podsticanje straha se najčešće pojavljuje crna, ljubičasta i tamno plave nijanse

INTROVERTNOST - Efekti ljubičaste boje na naš organizam su vrlo slični efektima plave boje, iako su znatno intezivniji. Obično njenu prisutnost doživljavamo kao uznemirujuću. Implicira introvertnost i odgovara pre svega onima koje u društvu doživljavaju kao osobenjake ili čak izopštenicima. To je boja veličine i važnosti, idealizma, omogućuje povlačenje u meditaciju. Lila je uz pomoć bele oslabljena ljubičasta boja, zato predstavlja njenu blažu varijantu.

TOPLINA - Narandžasta je mešavina žute i crvene. Kao smesa svetlosti i topline primerena je za stvaranje klime u prostoru. Narandžasta pobuđuje delovanje srca, iako ne utiče na krvni pritisak. Njena prisutnost može uznemiriti ali i pomiriti. Pospešuje varenje i povećava apetit, zato je primerena za opremanje restorana, kuhinja, trpezarija. Narandžasta implicira instinkt, ekstravertnost, emotivnu toplinu.

MIR, ZAŠTITA - Smeđa boja deluje na nas smirujuće, iako nas uprkos tome ne uspavljuje. Obično je doživljavamo kao prijatnu i to je pre svega jer smo na nju navikli. Smeđa je snažna, majčinska i zaštitnička boja. Pre svega u osnovi implicira ekonomičnost, savesnost i čvrstoću, iako i pritisak, krutost, upornost, tvrdoglavost. jednostavnost i praktičnost.

SUZDRŽANOST, NESPREMNOST - Siva je boja nespremnosti. Njena glavna struktura potiče od straha, koji naglašavaju njeni svetliji tonovi, preko lažne drskosti njenih srednjih nijansi, do sebične tamno sive boje, koja često radi svoje intenzivnosti deluje ponekad opasno. Omiljena je kod strogih konformista. To je boja suzdržanosti, a ponekad i vrlo elegantna boja. MOĆ, TAJANSTVENOST - Objektivna asocijacija crne boje je moć, a u emotivnom smislu asocira na tamu i tajanstvenost. Fizički označava tamu, fiziološki spavanje i psihološku žalost odnosno potčinjenost. Ona je simbol formalnosti i konvencije, ali i ponosa bez ikakve oholosti.

Pastelne boje: među pastelne boje svrstavamo ružičastu, svetlo plavu, lila, i druge nežne tonove, koji su pomoću bele boje posvetljeni. One pobuđuju nežnost i krhkost, često i neodlučnost i zbunjenost. Primerene su za naglašavanje osećajnosti i prefinjenosti. Jasne i zasićene boje su u poređenju sa pastelnim, previše upadljive i prilično agresivne. Pastelne boje su primerene za stvaranje osećaja poverenja.

Najomiljenije boje
Boje preko svojih fizikalnih svojstava i fizioloških efekata različito utiču na nas i naše raspoloženje, zato ih opravdano povezujemo sa specifičnim pojavama u našem životu.

Najomiljenije boje u zapadnoj kulturi su narandžasta, žuta, crvena i zelena. Zbog asocijacije sa vatrom crvenu, narandžastu i žutu razumemo kao boje vrućine, topline, požude, strasti i čežnje. Zelena boja je najprirodnija, jer je prisutna svuda oko nas.

Narandžasta boja je blistava i vatrena, primerena kao signal za opasnost ili kao upozorenje od vrućih predmeta. Pospešuje otkucaj srca ali bez efekta na srčani pritisak, daje osećaj ugodnosti, dobrog raspoloženja i veselja. Smatra se emotivnim stimulansom, smiruje i uzbuđuje, ali zna i umarati. Objektivne asocijacije povezuju se uz zalazak sunca, vatru ili voće (narandžu). Narandžasta boja:

na podu (donje površine): deluje motorički; na zidu: toplo; na tavanicama (gore) snažno, podsticajno, blistavo.

Žuta boja je boja sunca. Označava blizinu, površnost i niskoću, a ujedno i nametljivost, usmerenost na spoljašnost i otpornost. Žuta boja je dobro vidljiva, zato predstavlja signal za opasnost i oprez. Dobar je stimulans za naše oko i preko njega za nervni sistem na koji deluje prijatno. Smatramo je umnim stimulansom i kao takva je ˝intelektualna˝, razumna. Značajna karakteristika žute boje je njena komunikativnost. Zbog njene tradicije i danas je upotrebljavamo za bojenje poštanskih vozila i sandučića. Žuta boja odgovara vazduhu, koji je medij komunikacije. Lagan je, živahan i radostan. Bela, ružičasta i žuta su boje malih, nežnih i osetljivih stvari. Mogu da simbolizuju i naivnost. Žuta boja zajedno sa crvenom i narandžastom spada među boje aktivnosti i energije, a kao boja svetlosti simbolizuje i prosvećenost. To je psihološki najveselija boja, jer kao boja sunca zauzima najveći opseg u vidnom spektru.

Žuta boja:

na podu (donje površine): deluje uznemirujuće, podižuće, prolazno; na zidovima: nadražujuće; na tavanicama (gore): podsticajno, osvetljavajuće.

Crvena boja je boja krvi i vatre, simbol života i ljubavi, izraz je moći, topline i kretanja. Uzrokuje osećaj topline, ubrzava ritam srca, podiže krvni pritisak i brzinu disanja. Njeni infracrveni toplotni zraci prodiru duboko u tkivo ljudskog tela, zato sa crvenilom povezujemo mišićnu napetost. To je boja vitalnosti i aktivnosti, ne samo telesne, već i duševne. Podstiče psihički rad, pa je zbog toga opravdano smatramo duhovnim stimulansom. Fizikalno je crvena boja najvidljivija i zato uvek signal za uzbunu, upozorenje (greške) i za znak stop.

Crvena boja je vruća i prodorna. To je boja vitalnosti. Podstiče intelektualnu delatnost i deluje uznemiravajuće. Uzrokuje utisak glasnoće, moći i ponekad nametljivosti. To je najnasilnija boja, jer nas doslovno tera na aktivnost. Crvena boja:

na podu (donje površine): deluje moćno, goruće i reprezentativno; na zidovima: glasno i blizu; na tavanicama (gore): preteško, nametljivo i nemirno.

Zelena boja je boja biljnog sveta, a ujedno i žive prirodne okoline. Sveža je i vlažna, ali i hladna. Na nervni sistem deluje smirujuće, zato je sedativna i hipnotička. Snižava krvni pritisak i širi kapilare. Psihološki to znači nadu u novu delatnost i život. Zelena znači potpunu smirenost u kojoj su svi kontrasti u ravnoteži.

Zbog svoje mirnoće i pasivnosti , zelena boja je suprotnost crvenoj boji, koja označava krajnji nemir i aktivnost. Te dve boje su međusobno komplementarne.

Iako je njena objektivna asocijacija - zelena vidljiva priroda (detelina, trava, drveće, ...), njene emotivne asocijacije nisu uvek najprijatnije. Više puta okrenute su u smeru potištenosti i neugodnih doživljaja. Simbolika zelene boje je raznovrsna: istina, vera, poverenje, preporod, mir. Zelena boja:

na podu (donje površine): nežno; na zidovima: smirujuće; na tavanicama (gore) zaštitnički, negujuće.

Osnove sistema boja
S obzirom na širok spektar boja koje ljudsko oko može razaznati i potrebe za sporazumevanjem, kroz vekove su nastajala rešenja, koja su primerena određenom vremenu, nudila različite mogućnosti primene. Nastajali su pokušaji raspoređivanja, imenovanja i označavanja boja, odnosno takozvani sistemi boja i zbirke boja. Početak se pripisuje Aristotelu, a kasnije su se tim izazovom bavili i Leonardo da Vinci, Sigfrid Forsius, Sir Isaac Newton i drugi ugledni naučnici.

Najčešća podela sistema je podela na sistematsko raspoređivanje boja i na nesistematske zbirke boja. U slučaju sistematske podele, boja je u sistemu predstavljena precizno, intuitivno i međunarodno primenljivo. Između ostalog, zahtevi dobrog, sistematičnog sistema su:

intuitivna podela i označavanje boja, jednostavnost upotrebe, precizna podela boja sa njenim vrednostima, vrednosna podela (prema izvoru svetlosti),... Spomenuti sistemi se mogu bazirati na različitim teorijama: sistemi sa vizualno jednakim rastojanjima (Munsell, NCS, OSA, Chroma Cosmos,...); sistemi, koji baziraju na pravilima mešanja i vlastitih baza i pigmenata (Ostwald, Pantone); sistemi, koji baziraju na CIE zakonitostima (CIE sistem boja , DIN 6164, RAL Design,...). Kod nesistematičnih sistema reč je o slobodnom nizu nijansi boja. Zbirka po pravilu nije izgrađena na izabranim, odnosno određenim pravilima raspoređivanja – koristi je kao govorno sredstvo između zainteresovanih stranaka i imaju za određene zahteve pojedinog područja veliku primenljivu vrednost.

U poznate zbirke uzoraka boja uključene su npr: ton karte modernih, trendovskih boja (česte promene, osvežavanja); ton karte (interne odnosno proizvođačke); katalozi proizvođača pigmenata,... Za sisteme boja, koji boje prikazuju realnim uzorcima, glavni je problem priprema tih uzoraka i njihova reproduktivnost (novi pigmenti, ekološki zahtevi), zato je broj boja, koje su skupljene u takozvanim atlasima, odnosno kartama boja, obzirom na veliki broj mogućnosti, vrlo mali, a ipak dovoljno velik za osiguravanje širokog izbora nijansi.

NCS sistem boja i njegova istorija
Svoje okruženje vidimo u bojama. Naš vid nam omogućava identifikovanje, razlikovanje i ocenjivanje kvaliteta posmatranih predmeta. Boja nas obaveštava i oduševljava, određuje kuda idemo i gde ćemo da sednemo; dozvoljava nam da pokažemo svoja osećanja i našu individualnost. Za određivanje boje prvo je potrebno opisati šta zapravo vidimo.

Svako normalnog vida može da razlikuje 10 miliona nijansi, koje je praktično nemoguće razvrstati bez odgovarajućeg sistema boja. Sistem boja trebao bi biti izgrađen na osnovu teorije o ljudskom razlikovanju boja, nezavisno od jezičkih i kulturnih razlika, kako bi bio upotrebljiv u međunarodnim okvirima.

NCS – Natural Color System®© je logički sistem boja, zasnovan na principu ljudske percepcije boja.

1611. godine naučnik A.S. Forsius, objavio je osnove sistema NCS u svojoj knjizi „Physica“:..među bojama postoje dve osnovne boje, bela i crna... četiri međuboje, crvena, plava, zelena, žuta – i siva od bele prema crnoj – čiji intezitet raste u stepenima... menjajući se od bele do crne...“

1920. godine započelo je međunarodno poznato švedsko istraživanje boja, koje je završeno razvojem NCS sistema boja. Osnove su bile preuzete iz knjige „Das natürliche System der Farbempfindungen“ nemačkog fizičara Ewalda Heringa, objavljene 1874. godine.

Glavni cilj tog istraživanja bio je razvoj sistema boja, utemeljenog na principu ljudskog razlikovanja i doživljavanja boja. Istraživačke metode obuhvatale su i grupe ljudi, koje su posmatrale boje u standardnim uslovima, pa ih razvrstavali po sličnosti na šest osnovnih boja. Izvršeno je bilo približno milion ocena svih nijansi, a za konačni atlas boja dodatnih 50.000 ocena grupe od 30 ljudi.

Rezultati ocenjivanja su bili kompjuterski vrednovani. Izvršeno je i upoređivanje ljudskih, „subjektivnih“ ocena nijansi i vrednosti izmerenih „objektivnim“ instrumentima za merenje boja. Istraživanje je pokazalo, da ljudi s normalnim vidom doživljavaju i razvrstavaju boje na potpuno isti način. Uzorci boja sadrže 1950 originalnih NCS uzoraka boja, koji su raspoređeni u posebne atlase i smeštanjem u prostor stvaraju NCS telo boja.

Trendovi boja u 2013. godini
Bela boja sa dodatkom pigmenata predstavlja zanimljivu osnovu pastelnim nijansama. Trendovi boja u 2009. godini najavljivaće se u smeru najomiljenijih boja u našem kulturnom okruženju u kojem preovladavaju tople boje – crvena, narandžasta, žuta i zelena boja. Prilikom najavljivanja trendova potrebno je uzeti u obzir trenutno doživljavanje nove svesti osnovnih životnih vrednosti, kao što su briga za okolinu, zdravlje i bližnje. Tako se i boje manifestuju u duhu tih promena i zahtevaju ˝buđenje˝.

Najavljujemo povratak belih i svetlih tonova, koji gube svoje ime kao niskocenovne boje. Bela boja sa dodatkom pigmenata predstavlja zanimljivu osnovu pastelnim nijansama. Trendovi boja u 2008. godini najavljivaće se u smeru najomiljenijih boja u našem kulturnom okruženju u kojem preovladavaju tople boje – crvena, narandžasta, žuta i zelena boja.

Boje preko svojih fizikalnih karakteristika i fizioloških efekata različito utiču na nas i naše raspoloženje, zato ih opravdano povezujemo sa specifičnim pojavama u našem životu. Najomiljenije boje u zapadnim kulturama su narandžasta, žuta, crvena i zelena. Zbog asocijacije sa vatrom, crvenu, narandžastu i žutu povezujemo kao boje vrućine, topline, požude, strasti i čežnje.

Naradžasta boja predstavlja boju aktivnosti i energije.

Narandžasta boja je blistava i vatrena, primerena kao signal za opasnost ili upozorenje od vrućih predmeta. Pospešuje otkucaje srca bez efekta na krvni pritisak, pruža osećaj ugodnosti i veselja. Smatra se osećajnim stimulansom, smiruje i uzbuđuje, ali zna i umarati. Objektivne asocijacije povezuju se uz zalazak sunca, vatru ili voće (narandže).

Narandžasta boja komplementarna je plavoj, koja simbolizuje duhovitost, promišljenost i tišinu, zato implicira njene suprotne karakteristike.

Narandžasta boja na podu prostorija deluje motorički, na zidovima toplo, a na tavanici jako, podsticajno i blistavo.

Žuta boja je boja sunca.

Označava blizinu, površnost i niskoću, a ujedno i nametljivost, usmerenost na spoljašnost i otpornost. Žuta boja je dobro vidljiva, zato predstavlja signal za opasnost i oprez. Dobar je stimulans za naše oko i preko njega za nervni sistem na koji deluje prijatno.

Smatramo je umnim stimulansom i kao takva je intelektualna, razumna. Značajna karakteristika žute boje je njena komunikativnost. Zbog njene tradicije i danas je upotrebljavamo za bojenje poštanskih vozila i sandučića.

Žuta boja odgovara vazduhu, koji je medij komunikacije. Može da simbolizuje i naivnost. Žuta boja zajedno s crvenom i narandžastom spada među boje aktivnosti i energije, a kao boja svetlosti simbolizuje i prosvećenost. To je psihološki najveselija boja, jer kao boja sunca zauzima najveći opseg u vidnom spektru.

Crvena boja je vruća i prodorna

To je boja vitalnosti. Podstiče intelektualnu delatnost i deluje uznemiravajuće. Uzrokuje utisak glasnoće, moći i ponekad nametljivosti. To je najnasilnija boja, jer nas doslovno tera na aktivnost.

Zelena boja je boja biljnog sveta, a ujedno i žive prirodne okoline.

Sveža je i vlažna, ali i hladna. Na nervni sistem deluje smirujuće. Psihološki to znači nadu u novu delatnost i život. Zelena znači potpunu smirenost u kojoj su svi kontrasti u ravnoteži.

Zelena boja je zbog svoje mirnoće i pasivnosti suprotnost crvenoj, koja označava krajnji nemir i aktivnost. Iako ona objektivno asocira na zelenu vidljivu prirodu (detelina, trava, drveće, ...), njene osećajne asocijacije nisu uvek najprijatnije; više puta okrenute su u smeru potištenosti i neugodnih doživljaja. Simbolika zelene boje je raznovrsna: istina, vera, poverenje, preporod, mir

Zelena boja na podu prostorija deluje nežno, na zidovima smirujuće i na tavanici zaštitnički, negujuće.

Teorija

Bojom možemo dočarati posebnu atmosferu i njom istaknuti ili prikriti stvarnu veličinu prostorije. Izbor toplih boja naizgled smanjuje stvarnu veličinu prostorije i zbližava elemente u njoj, dok hladne boje naizgled povećavaju prostoriju i udaljuju elemente...

Bojom možemo dočarati posebnu atmosferu i njom istaknuti ili prikriti stvarnu veličinu prostorije. Izbor toplih boja naizgled smanjuje stvarnu veličinu prostorije i zbližava elemente u njoj, dok hladne boje naizgled povećavaju prostoriju i udaljuju elemente...

Psihologija boja i boje u prostoru
Boje imaju prilikom opremanja važnu ulogu s obzirom da utiču na sticanje prvog utiska o predmetu ili prostoru, koji posmatramo. Pomoću njih može da se popravi oblik i nedostatci prostora, a može i da se postigne osećaj svežine ili toplote, lakoće i težine. Značenje svetlosti U svakom osvetljenom prostoru, okružuju nas predmeti i materijali različitih boja, koje bez svetlosti ne bi videli. Iz istog razloga efekat obojenosti prostora zavisi od različitih izvora svetlosti. Obično je teško promeniti arhitektonske detalje i prostorije, ali promišljenom upotrebom boja i svetlosti možemo osvetliti sva tamna područja u stanu. Prilikom planiranja kombinacije boja svake pojedinačne prostorije uvek moramo uzeti u obzir prirodnu i veštačku svetlost u samom prostoru.

Optički efekti boje u prostoru Bojom možemo dočarati posebnu atmosferu i njome istaknuti ili prikriti stvarnu veličinu prostorije. Izbor toplih boja naizgled smanjuje stvarnu veličinu prostorije i zbližava elemente u njoj, dok hladne boje naizgled povećavaju prostoriju i udaljuju elemente.

Zato u SM Color Teamu savetujemo:

Malu, tamnu prostoriju možemo optički povećati hladnim svetlijim bojama (posebno svetloplavom) i belim plafonom, koji daje utisak prostornosti i prozračnosti. Za razliku od toga, veće prostorije možemo optički smanjiti i učiniti personalizovanijim, ukoliko zidove prebojimo toplijim, tamnijim ili različitim bojama, sa velikim šarama ili kombinacijom različitih materijala.

Dugačku prostoriju možemo naizgled skratiti bojenjem najudaljenijeg zida u tamnijoj boji ili bojenjem u toplijoj nijansi, koja ga optički približava. Za razliku od toga, kratku prostoriju optički produžavamo ako zid prebojimo svetlom bojom ili na njega stavimo ogledalo.

Visok plafon deluje niži u svetloj toploj boji, a efekat je još veći, ako je prebojen tamnom i toplom bojom.

Psihološka snaga boja

Boje imaju snagu, jer utiču na naše raspoloženje. Prilikom toga lični odnos svakog pojedinca prema bojama zavisi od brojnih faktora, kao što su karakter, starost, pol, raspoloženje, moda... Svako od nas ima svoj spektar omiljenih boja, koje odražavaju našu ličnost i utiču na raspoloženje. Doživljavanje boja zavisi od naše sklonosti ka pojedinim nijansama, vrsti ili intenzivnosti svetlosti (dnevna ili veštačka svetlost, intenzivnost svetlosti), biološkog ritma (boje ujutro doživljavamo drugačije nego uveče), ...

Za sastavljanje kombinacija boja u prostoru, dobro je poznavati neke od osnovnih karakteristika JUB-ovih boja:

Žuta boja predstavlja kreativnost i zrači vedrinom i svetlošću, zbog čega žutu boju povezujemo sa mladošću, zaigranošću i znatiželjom.

Zelena boja je boja strpljivosti. Predstavlja prirodu, sreću, sigurnost i ravnotežu. Izabrane zelene nijanse mogu nas u istom trenutku umiriti ili oživeti.

Plava zrači mudrošću i razvojem. Povezuje nebo i vodu i vodi nas u razmišljanje, slobodu i dubinu. Poznata nam je i u ulozi autoriteta, čistoće i zaštite.

Narandžasta podstiče stvaralaštvo, a ujedno zrači udobnošću, ukusom, aktivnošću, komunikacijom i inspiracijom.

Ljubičasta je boja inteligencije i osećanja. Izražava osećanje raskošnosti, prestiža, ženstvenosti i ujedno nežnosti.

Crvena boja deluje strastveno, smelo i ujedno opasno. Označava energiju, vitalnost, brzinu, dinamiku i ljubav prema životu.

Ružičasta deluje kao boja zabavnosti, zaigranosti, pozitivnosti, nežnosti i ženstvenosti.

Zlatna i srebrna izražavaju hladnoću i dragocenost i zbog toga predstavljaju prestiž.

Prilikom izbora boja u vašoj prostoriji pokušajte kombinovati boje tako da najbolje izražavaju vaš karakter, jer na taj način stvarate okruženje u kojem ćete se prijatno osećati.

FENG SHUI I BOJE
Feng shui je 3500 godina stara Kineska doktrina o skladnom životu i radu. Nudi nam alate kojima možemo uticati na kvalitet stanovanja, a time i na kvalitet našeg življenja.

Feng shui praksa ima svoje korene u kineskom pogledu na svemir, u kojem sve stvari na svetu pripadaju jednom od pet osnovnih elemenata (vatra, metal, zemlja, drvo, voda), a koji su napunjeni pozitivnom ili negativnom energijom. Ta energija se naziva chi, što u doslovnom prevodu znači feng shui vetar i voda.

Cilj feng shuija je stvaranje zdrave, skladne i plodne sredine za život i rad, povećanje harmonije, zdravlja i blagostanja i očuvanja porodice..

U praksi se feng shui nalazi negde između nauke i umetnosti, tako da majstori feng shuija rade po različitim metodama. U našem prilogu predstavićemo vam samo dve najosnovnije metode.

Jedna od najrasprostranjenijih metoda je takozvana BHS metoda (black hat sect). Prema ovoj teoriji stan je podeljen na 9 jednakih pravougaonika (LO SHU mreža), koji su orijentisani u odnosu na ulazna vrata stana.

Pri tome, ulazna vrata mogu biti na području 8, 1 ili 6, dok je broj 5 centralna prostorija, takozvani cilj (thai chi). Ostale prostorije raspoređene su u ostalim pravougaonicima. Svi brojevi su raspoređeni tako, da je njihov zbir vodoravno, uspravno i dijagonalno jednak 15. Svako od tih područja ima svoju funkciju, svoj elemenat i svoje boje.

Na sličnom principu zasniva se i druga metoda nazvana škola koja u obzir uzima strane neba. Prema toj metodi svako polje sa određenim brojem ima i svoju stranu neba. Polja su predstavljena krugom sa 9 jednakih isečaka.

Mnogi kažu da je 80% feng shui-ja naš osećaj, odnosno intuicija, jer iako ne posedujemo znanje feng shuija, možemo izoštriti svoj osećaj za dobro raspoloženje već samim tim, što se prošetamo stanom ili jednostavno pratimo svoje raspoloženje u prostorijama. Mnogo možemo da učinimo i ako prostorije očistimo, rešimo se nepotrebnih stvari, provetrimo i obezbedimo dovoljno svetlosti i ono što je navažnije – živopisnost stana

Naime, boje su jedan od najvažnijih pomagala, pomoću kojih stručnjaci za feng shui usmeravaju chi i blagotvorno menjaju energiju određenih delova stana.

Najvažnije je, da boje i premazi koje upotrebljavamo u svom stanu, budu vrhunskog kvalitete i da nisu štetni po zdravlje. Zato su JUB boje, čije su osnove na vodenoj bazi i na taj način unose svež chi, idealne za stvaranje dobrog feng shuija.

Dozvolite nam, da vam ukratko predstavimo još nekoliko osnovnih pravila prilikom izbora boja prema metodi feng shui. Kao što smo već rekli, moramo poštovati 5 osnovnih elemenata (vatra, metal, zemlja, drvo, voda) i njihov kružni ciklus (harmonični – međusobno očuvanje elemenata i disharmonični – uništavajući ciklus). Svaki element ima svoje boje, a u kombinaciji sa elementima i boje imaju svoj uticaj.
Drvo = zelena, plava
Vatra = crvena
Zemlja = žuta
Metal = bela, bež, srebrna
Voda = tamno plava, crna
Uticaj pojedinih boja:

Zelena: smiruje, podstiče kreativnost, ubrzava rast i regeneraciju, predstavlja nadu.

Crvena: pobuđuje apetit, pospešuje metabolizam i uzrokuje agresivnost.

Žuta: okrepljuje komunikaciju, pobuđuje odnose s okolinom, dobro utiče na zatvorene ljude, jer ih podstiče na veću otvorenost.

Braon: simbolizije stalnost, smirenost.

Bela: simbolizuje čistoću.

Plava: smiruje i podstiče razmišljanje, »mudrovanje« o svetu i životu u njemu.

Crna: upotrebljavamo je oprezno i u malim količinama. Podstiče nas na razmišljanje.

Ukratko smo vam prezentovali vezu između boja i filozofije feng shui, koju možete upotrebiti prilikom izbora boja u pojedinim prostorijama vašeg doma. Prilikom izbora odgovarajuće boje ili nijanse, naši će vam stručnjaci u maloprodajnim objektima i u svim JUMIX centrima za mešanje boja rado dati savet i pripremiti vam željenu nijansu.

Želimo vam puno veselja, hrabrosti i avanturističke inspiracije prilikom stvaranja živopisnog ugođaja življenja. I...naravno, ako izabrana nijansa nije ˝ona prava˝, jednostavno još jedanput prebojite zidove!

Boje i ličnost
Boje nas prate kroz ceo život, odražavaju našu individualnost i utiču na naše raspoloženje. Neke boje više volimo, a druge manje. Boje na nas utiču pozitivno ili negativno. Izračunajte, koje boje su vaše...

Saberite brojeve koji označavaju datum vašeg rođenja. Primer: ako ste rođeni 22.12.1969, saberite 2+2+1+2+1+9+6+9. Njihov zbir iznosi 32. S obzirom da broj mora biti jednocifren, saberite i 3+2. Dobili ste vaš broj 5, koji odgovara plavoj boji.

Vaš rezultat:

1
Vaša boja je crvena, pripadate ljudima koji su strastveni. Živite za taj trenutak i u životu želite probati baš sve. Otvoreni ste i direktni. Kada radite budite sami svoj šef, ne dopustite da vas vode, radije vi vodite druge. Ne zadržavajte osećanja, jer to loše utiče na vas.

2
Vaša boja je narandžasta. Vrlo ste društveni i volite da se zabavljate. Reagujete emotivno i brzo otkrivate osećanja drugih. Vaš nedostatak je nedostatak samopouzdanja.

3
Žuta: nadareni ste za pisanje i vešti ste sa rečima, zato vašem talentu odgovara novinarstvo, marketing i informatika. Podložni ste nesanici.

4
Boja kojom vas je moguće opisati je zelena. Volite red i unapred planirate. Obično vam je potrebno vreme da se prilagodite na nove stvari. Čvrsto se držite svojih osećanja i materijalnih dobara. Iako volite društvo, često se osećate skučeno. Odgovara vam posao vezan za cvećarstvo i baštovanstvo.

5
Vaša boja je plava. Zaklinjete se na poštenje i iskrenost. Svoje stavove uvek branite do kraja. Odličan ste govornik, jer posedujete bujnu maštu i zbog toga vrlo rado komunicirate. Najčešće se opuštate uz muziku.

6
Pripadate grupi ljudi, čija je boja ljubičasta. Imate bujnu maštu, koja podstiče vašu kreativnost. Imate oko za dobre stvari. Umetnost, opremanje i moda su stvoreni za vas.

7
Ružičasta: Strpljivi ste i puni razumevanja. Jako dobro se snalazite kao domaćin. Odlično vam leže administrativni poslovi.

8
Vaša boja je zlatna. Pripadate grupi ljudi, koji su jako ljubazni i otvoreni. Vi ste perfekcionist i jako ste samokritični. Teško podnosite poraze, za vas je i ranjivost poraz. Teško pokazujete svoje osećanja. Nadareni ste i stvoreni za podučavanje.

9
Bela je boja svetlosti i simbol nevinosti. Simbolizuje uzvišenost, mir, širinu, kao i suzdržanost. Pripadate grupi ljudi, koja celi život želi ostati slobodna i neutralna, a ujedno su uvek jednim okom okrenuti prema budućnosti.

Bojenje prostora
Kako bojama menjamo prostor? Kada govorimo o praktičnoj upotrebi boja u svakodnevnom životu, tada nije odlučujuća njihova estetska strana niti naša simpatija za pojedine nijanse, već pre svega njihova funkcija. Pojedine kombinacije nijansi imaju uticaj na čovekovo lično raspoloženje. Funkcija boje se iskazuje u tri smera:

u prostoru, kojeg nam ili širi ili sužava; u vremenu, kada razlikujemo zabavne i dosadne boje ili kada na njih reagujemo različitom brzinom; u energiji koju zrače, tako da su odlučujuće prilikom opreme stanova, radionica, škola, bolnica, ali i na putevima i u javnim prostorijama.

Kako bojama menjamo prostor?
Boje su veoma važne kod uređivanja obojenog, estetskog i prijatnog okruženja, jer život bez boja bi jednostavno bio prazan. Boje prostorija odražavaju ljudsku individualnost, a ponekad su prilagođene i nameni prostorije. Njihov uticaj na raspoloženje i stvaranje prijatnog ambijenta, atmosfere, kao i fizioloških uticaj na ljude, je značajno velik. Boje uz svoju estetsku imaju i biološku, psihološku (pre svega emotivnu), društvenu i kulturnu vrednost.

U prostoru možemo pomoću boje stvoriti bezbroj stvari. Možemo stvoriti odgovarajuću podlogu za odgovarajuće raspoloženje, optički povećati ili smanjiti prostor. Boje u prostoru odražavaju ljudsku individualnost. Zbog intenzivnog uticaja boja na ljude preporučljivo je, da pre bojenja zidova i drugih elemenata, saznamo kakav efekat imaju pojedine boje. Pravim izborom možemo sebi i drugima ulepšati boravak u prostorijama.

Kada govorimo o praktičnoj upotrebi boja u svakodnevnom životu, tada nije odlučujuća njihova estetska strana niti naša simpatija za pojedine nijanse, nego pre svega njihova funkcija.

Pojedine kombinacije nijansi imaju uticaj na čovekovo lično raspoloženje. Funkcija boje se iskazuje u tri smera:

u prostoru, koji nam ili povećavaju ili smanjuju; u vremenu, kada stvaraju utisak da vreme brže odnosno sporije prolazi ili kada na njih reagujemo različitom brzinom; u energiji koju zrače, tako da su odlučujuće prilikom opremanja stanova, radionica, škola, bolnica, ali i na putu i javnim prostorijama. Jake, nametljive boje prostor subjektivno optički sužavaju, a mirne i nenametljive boje ga šire.

Hladne boje su u poređenju sa toplim, mirne i nenametljive, zato je nephodno tamo gde želimo optički povećati prostor, odnosno proširiti ga, upotrebiti hladne boje, a tamo gde ga želimo suziti, bolje je upotrebiti tople boje.

Svetlije boje u zatvorenim prostorijama udaljuju i proširuju prostor, dok ga tamne sužavaju.

Tamne boje nam deluju teške, a svetlije lakše, zato nas tamne pritiskaju, a svetlije podižu.

Teški pol se u krugu boja nalazi u ljubičastoj, a lagani u žutoj boji. Boju osećamo kao tešku, ako sadrži nešto crne ili crvene. Osećaj težine je u tolikoj meri povezan sa percepcijom, da radnici žute sanduke smatraju lakšim od tamnoplavih, iako su svi iste težine.

Boje u prostorijama imaju jak uticaj i na percepciju topline.

Hladne boje prostor hlade, a tople ih zagrevaju. Ustanovljeno je, da ljudi u zelenoplavoj prostoriji osećaju za 3 do 4 stepena manju temperaturu u poređenju sa narandžasto obojenom prostorijom, iako je temperatura u oba slučaja ista.

Dnevna Soba
U dnevnoj sobi provodimo najviše vremena, zato moramo biti pažljivi prilikom izbora dekoracije i boja. Tople boje su najprimerenije za dnevnu sobu, jer su elegantne i podstiču prijatan osećaj.

Kao kombinacija svetlosti i topline narandžasta boja je primerena za stvaranje prijatne atmosfere u dnevnom boravku. Narandžasta podstiče rad srca, ali ne utiče na krvni pritisak. Njena prisutnost ili uznemirava ili smiruje. Implicira nagone, ekstraverziju, emotivnu toplinu, pa je zbog toga primerena za dnevni boravak.

Crvena je vruća i prodorna boja, zato na organizam deluje kao psihofizički stimulans. Prevelika količina crvene boje u prostoriji izaziva utisak glasnoće, koja može biti pomalo naporna, ali može delovati i moćno. Kao boja vitalnosti i aktivnosti podstiče intelektualnu aktivnost.

Fiziološki efekti plave boje su potpuno suprotni efektima crvene boje. Plava svetlost omogućava dobru koncentraciju, iako dužim izlaganjem takvoj svetlosti možemo brzo zapasti u sanjarenje, ali to sa druge strane nema nikakvih neprijatnih ili uznemiravajućih efekata.

Smeđa boja deluje na nas smirujuće, jaka je, majčinska i zaštitnička boja. Tamnije nijanse smeđe boje deluju toplo, a svetlije smirujuće.

Zelena nam pomaže prilikom varenja obroka, nakon što se iz trpezarije premestimo u dnevni boravak.

Dečija soba
Prilikom izbora boja za dečiju sobu moramu uzeti u obzir starost deteta, jer na boje reaguju i bebe.

Prvi put sobu uređujemo za novorođenče, nakon približno tri godine sređujemo je za predškolsko dete, treći put je sređujemo za đaka prvaka i konačno za tinejdžera.

Boje primerene za dečiju sobu su: plave i ljubičaste nijanse, nijanse u boji kože, nežne ružičaste nijanse. Jake boje nisu primerene, jer su previše stimulativne, posebno na velikim površinama kao što su zidovi. Izbegavajte velike količine crvene ili jarko žute boje, radije upotrebljavajte pastelne nijanse. Odgovarajuće su zelene nijanse, izbegavajte previše tamne i sumorne boje, jer unose neprijatnu hladnoću u dečiju sobu.

Ne zaboravite da sunčane boje osvetljavaju prostorije, a bela boja ih povećava. Tamnije boje je pametno upotrebiti u manjim količinama.

Moramo paziti, da se sa preteranom kombinacijom različitih boja i šara, ne dobije previše zasićen i agresivan izgled prostorije. To možemo izbeći ukoliko upotrebimo elemente u živim bojama (npr. dekorativni predmeti), i boje koje daju smirujuću pozadinu (npr. plafon, zidovi, pod, zavese). Tapete sa šarenim dezenom najčešće nisu odgovarajuća pozadina za nameštaj u više boja, i suprotno – jednobojan nameštaj može imati živahniju pozadinu.

Kupatilo
To je mirna prostorija, koja služi za osvežavanje. Kupatilo možemo nazvati i »lično svetilište«.

Najbolji izbor za kupatilo su plava i zelena, jer su čiste i otvorene. Plavu poistovećujemo sa vodom i zato je za kupatilo pravi izbor. Preporučljiva je i za manja kupatila, jer optički povećava prostorije.

Žuta boja u kupatilu označava svež početak dana, daje osećaj buđenja u sunčan dan - svaki dan!

Lila boja opušta – idealna je za završetak dana, a uz to okrepljuje i osvežava.

Tirkizna je varijanta plave, koja u prostor unosi živahnost i kao takva je odgovarajuća za manja kupatila.

Kuhinja i trpezarija
Svetle, stimulativne nijanse mogu da povećaju energetske tokove ukoliko puno kuvamo.

Svetlocrvena stimuliše metabolizam, ali moramo paziti na njene nijanse, jer u maloj kuhinji tamnocrvena može da deluje klaustrofobično.

Narandžasta je isto tako odgovarajuća za kuhinju, jer nudi pozitivna i prijatna osećanja, ali pazite – narandžasta pobuđuje apetit, zato je bolji izbor za restorane nego za našu kuhinju.

Žuta će našoj kuhinji dodati svežinu i inspiraciju, pa se možemo posvetiti samo hrani.

Smeđa nam predstavlja komfornost i sreću, zato su svetlosmeđe nijanse jako primerene za kuhinju.

Svetlozelena će našoj kuhinji dati svež i prirodno zdrav osećaj, koji će nas podstaknuti na zdravije prehranjivanje.

Spavaća soba
U spavaćoj sobi je važno stvoriti prijatnu, smirujuću atmosferu, u kojoj ćemo se odmoriti i prepustiti prijatnim osećanjima.

Atmosferu u spavaćoj sobi stvaraju boje. Bele zidove je bolje promeniti u nijanse svetlih, nežnih boja, jer ćemo njima dočarati toplinu prostorije. Često mislimo, da je važna samo boja zidova u našoj spavaćoj sobi, međutim potrebno je obratiti pažnju, čak i na boju posteljine, nameštaja i drugih predmeta. Sve to mora biti međusobno usklađeno.

Pravilo koje nam pomaže za ostvarivanje dobrog raspoloženja u našoj spavaćoj sobi je 60-30-10. Preovlađujuća boja je dopadljiva neutralna nijansa na zidovima i prozorskim okvirima, 30% neka bude intenzivnija nijansa posteljine, koja je usklađena s nijansom zidova. Ostalih 10% je još intenzivnija usklađena nijansa, možda okviri kreveta, slike i sl. Preporučujemo da sve zidove u spavaćoj sobi obojite istom nijansom. Nemojte zaboraviti, da je plava boja hladna, zelena smirujuća, narandžasta i žuta osvežavajuće. Puno ljudi se odlučuje za crvenu boju, koja spavaćoj sobi daje dozu erotičnosti.